Referanser

 • Asplan Viak AS
  – utomhusplan Gyllenborg skole i Tromsø
 • Barlindhaug Consult AS
  – setningskontroll Arktisk frølager i Longyearbyen/Svalbard
 • Byggmester Erling Johnsen & Sønn AS
  – ny fergelei i Mikkelvik på Ringvassøy
  – nybygg Skattøra i Tromsø
 • Bygg i Nord Prosjekt AS
  – eneboliger Håkøya i Tromsø
 • Econor AS
  – nybygg LAMO-kollektivet Sjøvegan
  – kontorbygg Sjølundveien i Tromsø
  – forretningsbygg Teknisk Bureau, Skattøra i Tromsø
 • Hent AS
  – nytt kjøpesenter Langnes Handelspark Sør (Farmen) i Tromsø
 • Maskinentreprenør Jarle Johansen AS
  – VA-dokumentasjon Tromstun i Tromsdalen
 • MurExpo AS
  – enebolig Skulsfjord på Kvaløya
 • Skanska AS
  – ny kai på Prostneset i Tromsø sentrum
  – ny bru over E6 på Heia i Balsfjord
 • Sweco AS
  – setningskontroll Tromsø lufthavn
  – tredjepartskontroll av veier/masser, Fakken vindpark på Vannøya
  – innmåling av høyder for tilpasning av nybygg, KSAT Prestvannet i Tromsø
 • Totalrenovering AS
  – profilering Henrik Ibsens veg i Tromsø