Tjenster

  • Byggsstikking
  • Anleggsstikking
  • Terrengfangst/profilering
  • Asbuilt-dokumentasjon
  • Ledningsdokumentasjon (VA, EL, Tele)
  • Eiendomsmåling
  • Setningskontroll
  • Masseberegning
  • Nivellering
  • Kart og profiler